Smluvní pokuty ve smlouvě o nájmu? Od 1.7 již s oporou v zákoně!

Dne 15. 4. 2020 vstoupil v platnost a dne 1. 7. 2020 vstoupí v účinnost zákon č. 163/2020 Sb., coby novela občanského zákoníku (zákon. č. 89/2012 Sb).

Pronajímatelé ve smlouvách o nájmu doposud bez opory v zákoně, tedy nezákonně, sjednávali smluvní pokuty vůči svým nájemcům (např. za nedodržení různých ostanovení, za nedodržení sjednané doby nájmu, apod.)

Od 1.7 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2020 Sb., který pronajímatelům umožňuje sjednat ve smlouvě o nájmu smluvní pokuty vůči nájemci (za porušení některých ustanovení smlouvy)

Výše všech smluvnívh pokut smlouvy však spolu s výší sjednané jistoty nesmí přesáhnout 3násobek výše měsíčního nájemného.

Tzn. max. možnou výši smluvní pokuty lze udělit s ohledem na výši nájmu a výši sjednané jistoty.

Pokud tedy výše nájmu činní např. 15.000,- Kč, výše jistoty 15.000,- Kč, mohou být ve smlouvě o nájmu sjednány smluvní pokuty vůči nájemci v maximální výši 30.000,- Kč

Pokud tedy výše nájmu činní např. 15.000,- Kč, výše jistoty 30.000,- Kč, mohou být ve smlouvě o nájmu sjednány smluvní pokuty vůči nájemci v maximální výši 15.000,- Kč

Obecně pronajímatelům doporučujeme sjednávat smluvní pokutu především za nesplnění podmínky finálního řádného úklidu.

Bohužel, průměrně téměř polovina nájemců nemovitost užívá v domnění, že při skončení nájmu nemovitost opustí tak jak je, neuklizený a zanedbaný, s argumentem "ať si to pronajímatel vezme z kauce".

Vyšší smluvní pokuta by tak mohla neseriózní nájemce přimět dát po sobě byt skutečně do pořádku a vrátit jej zcela čistý, vymalovaný, a bez poškození.

Autor:
Jan Hannes Hošek
HANNES.CZ Reality