Ceník a podmínky služeb realitní kanceláře HANNES.CZ

Ceník a podmínky služeb realitní kanceláře HANNES.CZ

ceník, platný od 01.08.2021

Prodej nemovitosti:

ODMĚNU RK HRADÍ PRODÁVAJÍCÍ:

 • Nemovitosti s dosaženou kupní cenou 2.800.000,- Kč a více:
  Za nalezení kupujícího a související úkony, požadujeme od prodávajícího odměnu ve výši 3,3% z dosažené kupní ceny.

 • Nemovitosti s dosaženou kupní cenou nižší než 2.800.000,- Kč:

 • Za nalezení kupujícího a související úkony, požadujeme od prodávajícího paušální odměnu ve výši 90.000,- Kč.

 • Sjednaná odměna zahrnuje veškeré, před zahájením spolupráce sjednané služby a úkony
  (vč. zajištění právních služeb a advokátní úschovy kupní ceny u spolupracujícího advokáta).

 • Sjednaná odměna je splatná po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny do advokátní úschovy.

 • Kompletní výčet našich služeb Vám rádi sdělíme při úvodní, bezplatné, nezávazné schůzce.

 • Kupující neplatí žádnou odměnu RK 

Naše kancelář si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy o rezervaci koupě nemovitosti se zájemcem, s nímž je rezervace projednávána, kterým však smlouva o rezervaci stále nebyla finálně odsouhlasena, a tuto uzavřít s jiným zájemcem (který např. smlouvu o rezervaci odsouhlasil dříve).

Až do okamžiku skutečného uzavření smlouvy o rezervaci, jsou veškerá jednání vnímána jako nezávazná.

Naše kancelář si při souběhu více zájemců o koupi stejné nemovitosti ve stejný moment vyhrazuje právo realizovat prodej s tím zájemcem, který nabídne vyšší cenu, a to i v případě, že se bude jednat o cenu vyšší, než je uvedena v inzerci, na niž tito zájemci reagují.


Pronájem nemovitosti:

Varianta 1:

odměnu RK platí nájemce:

 • Pakliže pronajímatel nezvolil ke spolupráci variantu 2,3 nebo 4, nepožadujeme od pronajímatele žádnou odměnu.
 • Za zprostředkování pronájmu požadujeme od budoucího nájemce odměnu ve výši  min. 1 měsíčního nájemného + DPH.
 • Je-li výše pronájmu nižší, než 10.000,- Kč, požadujeme od budoucího nájemce odměnu ve výši 10.000,- Kč + DPH
 • Odměna je splatná nejpozději při uzavření smlouvy o nájmu.
 • Plátci bude vystaven řádný daňový doklad.

služby pro pronajímatele, související s nalezením nájemce při této variantě:

zdarma: 

 • konzultaci případu
 • pořízení fotografií Vaší nemovitosti
 • nalezení nájemce
 • přípravu smlouvy o nájmu
 • předání nemovitosti nájemci (možno i se zmocněním v případě Vaší nepřítomnosti)
 • komunikaci s nájemcem v průběhu doby nájmu
 • konzultace a poradenství:
 • příprava dodatku ke smlouvě o nájmu
 • příprava výpovědi nájmu
 • příprava plné moci

za poplatek:

 • každoroční rozpočet vyúčtování služeb a energií a záloh nájemce: 1.900,- Kč

Varianta 2:

odměnu RK platí pouze pronajímatel:

 • PRONAJÍMATEL může ihned, nebo v průběhu spolupráce využít možnosti uhradit odměnu místo nájemce, čímž se výrazně urychlí vyhledání nájemce.

Varianta 3:

odměnu RK platí nájemce i pronajímatel, každý z 50%:

 • Pronajímatel může ihned, nebo v průběhu spolupráce využít možnosti uhradit nám část odměny, čímž se urychlí vyhledání nájemce

Varianta 4:

odměnu RK platí pouze pronajímatel, dle svého výběru našich služeb:

U této varianty je volbou pronajímatele, jaké služby si chce zajistit sám a jakými pověří nás.

Ceník jednotlivých služeb:

konzultace a poradenství, pokud byla objednána služba vyhledávání nájemce

ZDARMA 

konzultace a poradenství, bez služby vyhledávání nájemce / cena za 1 hod

1.500,- Kč

pořízení fotografií pro inzerci - bytu / komerčního prostoru - službu poskytujeme pouze v Praze


    1.500,- Kč    

pořízení fotografií pro inzerci - rodinného domu / komerčního objektu - službu poskytujeme pouze v Praze

 2.900,- Kč

vyhledávání vhodného nájemce / cena za 1 den až 1 měsíc poskytování služby

990,- Kč

realizování prohlídek se zájemci / cena za každou prohlídku, vč. prohlídek, na které se zájemce bez včasné omluvy nedostavil)

990,- Kč

příprava smlouvy o nájmu,  pokud byla objednána služba vyhledávání nájemce

1.900,- Kč

příprava smlouvy o nájmu bez služby vyhledávání nájemce

2.600,- Kč

příprava dodatku ke smlouvě o nájmu

950,- Kč

příprava výpovědi / skončení nájmu

600,- Kč

příprava výpovědi / skončení nájmu bez výpovědní doby + splátkový kalendář    

1.200,- Kč

příprava plné moci

600,- Kč

rozpočet vyúčtování služeb od SVJ

1.900,- Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH / samostatné služby můžeme účtovat s DPH i bez DPH, dle Vaší preference


OSTATNÍ SLUŽBY:

Rádi Vám zprostředkujeme další služby se spolupracujícím partnery:

 • montáž sádrokartonových konstrukcí, minerálových podhledů.
 • malířské práce
 • rekonstrukce domů, bytů a bytových jader
 • obklady koupelen a kuchyní
 • výstavby rodinných domů (cihlové, železostavby, dřevostavby)
 • ocenění nemovitosti realitní kanceláří (např. pro dědické řízení, vypořádání majetku apod.): 6.000,- Kč

 

Tento text je duševním vlastnictvím výhradně realitní kanceláře HANNES.CZ.
Pokud jste nabídku se stejným textem obdrželi od jiné realitní kanceláře, prosíme sdělte nám to.

Děkujeme

HANNES.CZ Jan Hannes Hošek

608 888 825
info@hannes.cz
Ředitel realitní kanceláře - realitní poradce, Realitní makléř od r. 2008