HANNES.CZ Reality - Kontakt

Jan Hannes Hošek & Yan Volos & Roman Volos , 

nezávislí realitní zprostředkovatelé, od r. 2008 používající obchodní název HANNES.CZ

Pro uzavírání smluv o spolupráci s naší realitní kanceláři je určen:
Roman Volos,
IČ:87368781, DIČ:CZ7811119999,
s místem podnikání Řehořova 997/12, Praha 3, 130 00
bankovní spojení 5551008036/5500 , Raiffeisenbank a.s.

Kontakt:

Email: info@hannes.cz

Tel.  +420 608 888 825

Web: www.hannes.cz