Ceník služeb realitní kanceláře HANNES.CZ

Ceník služeb realitní kanceláře HANNES.CZ při prodeji nemovitosti:

PRODÁVAJÍCÍ:
Za nalezení kupujícího a vyřízení veškerých souvisejících úkonů, požadujeme od prodávajícího předem sjednanou odměnu ve výši % z dosažené kupní ceny nemovitosti.

Výše odměny (tedy počtu %) bude sjednána při nezávazné osobní schůzce, a odvíjí se mj. od výše předpokládané kupní ceny nemovitosti.

Sjednaná odměna zahrnuje veškeré služby a úkony od A do Z (vč. zajištění právních služeb a advokátní úschovy kupní ceny u spolupracujícího advokáta)
Sjednaná odměna je splatná po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny do advokátní úschovy.
Kompletní výčet našich služeb Vám rádi sdělíme při úvodní, bezplatné, nezávazné schůzce.

KUPUJÍCÍ:
Za zprostředkování koupě nemovitosti, ani vypracování kupní smlouvy a zajištění advokátní úschovy u spolupracujícího advokáta, nepožadujeme od kupujícího žádnou odměnu
Zájemci o získání hypotečního úvěru bezplatně zprostředkujeme služby spolupracujího úvěrového specialisty s VIP podmínkami ve většině českých bank.

 

Ceník služeb realitní kanceláře HANNES.CZ při pronájmu nemovitosti:

PRONAJÍMATEL:
Za nalezení nájemce a přípravu smlouvy o nájmu, a vyřízení veškerých souvisejících úkonů, nepožadujeme od pronajímatele žádnou odměnu.

Naše služby jsou pro pronajímatele ZCELA BEZPLATNÉ.

NÁJEMCE:
Za zprostředkování pronájmu požadujeme od budoucího nájemce odměnu ve výši 1 měsíčního nájemného + DPH.
Je-li výše pronájmu nižší, než 10.000,- Kč, požadujeme od budoucího nájemce odměnu ve výši 10.000,- Kč + DPH
Odměna je splatná nejpozději při uzavření smlouvy o nájmu.
Plátci bude vystaven řádný daňový doklad.

 

Ceník ostatních služeb:

V případě zájmu o poskytnutí některé z níže uvedených služeb, souvisejících s Vaším případem, u kterého se předpokládá, že nebude předmětem další spolupráce, požadujeme odměnu dle níže uvedeného ceníku.
V případě, že po této konzultaci dojde ke spolupráci, při které by realitní kanceláři od klienta této konzultace a v rámci konzultovaného případu náležela odměna, bude částka zaplacená za konzultaci odečtena z naší výsledné odměny.

  • konzultace případu: 1.500,- Kč / 1hod
  • příprava smlouvy o nájmu: 1.900,- Kč
  • příprava dodatku ke smlouvě o nájmu: 1.000,- Kč
  • příprava výpovědi nájmu: 500,- Kč
  • příprava plné moci: 500,- Kč
  • rozpočet vyúčtování služeb od SVJ: 1.500,- Kč
  • ocenění nemovitosti realitní kanceláří (např. pro dědické řízení, vypořádání majetku apod.): 5.000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH
Jsme plátci DPH

 

DALŠÍ:

Rádi Vám bezplatně zprostředkujeme další cenově dostupné služby:

  • Kompletní, nebo částečný úklid Vaší nemovitosti odbornou firmou, vč. odborného čištění trouby, varné desky, digestoře, tepování nábytku.
  • Montáž sádrokartonových konstrukcí, minerálových podhledů.
  • Malířské práce.

HANNES.CZ Jan Hannes Hošek

608 888 825
info@hannes.cz
Realitní makléř od r. 2008

HANNES.CZ Yan Volos

608 888 825
info@hannes.cz
Realitní makléř od r. 2020

HANNES.CZ Roman Volos

608 888 825
info@hannes.cz
Realitní makléř od r. 2010